Starostwo Powiatowe w Kolnie

Spotkanie terapeutyczne w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Informuję, iż w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie w dniu 7 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy i osób zagrożonych tym zjawiskiem. Możliwe są również spotkania indywidualne z terapeutą, umawiane osobiście.

Register to read more...