Starostwo Powiatowe w Kolnie

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

W dniu 1 maja 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm.), dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z nowymi przepisami, lekarz/lekarz dentysta ma obowiązek, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK): wnioskować o LEK/LDEK, składać wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji oraz składać wniosek o przystąpienie do PES. Zgodnie z nowymi zasadami, od najbliższej sesji (październik 2017), wszystkie postępowania kwalifikacyjne mające na celu zakwalifikowanie lekarza/lekarza dentysty do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, prowadzone będą w SMK.

Register to read more...