Starostwo Powiatowe w Kolnie

Powiatowy Turniej Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i Marszałku Józefie Piłsudskim

11 maja 2017 r.  rozstrzygnięto, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie, Bibliotekę Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i Bibliotekę Gimnazjum w Kolnie, Powiatowy Turniej Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i Marszałku Józefie Piłsudskim. Turniej zorganizowano w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki- narodowego bohatera- Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, niezłomnego bojownika walk o niepodległość, oraz w 150.  rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego męża stanu, twórcę Legionów Polskich, naczelnego wodza Armii Polskiej, niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków.

ZDJĘCIA

Register to read more...