Starostwo Powiatowe w Kolnie

Zaproszenie

Zaproszenie do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. o godzinie 13.00 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Wojska Polskiego 69 (I piętro) 18-500 Kolno

ZAPROSZENIE

Register to read more...