Starostwo Powiatowe w Kolnie

Rozpoczęły się prace przebudowy drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy

Rozpoczęły się prace przebudowy drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy. Droga została dofinansowana przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach działania „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wsparcie finansowe do przebudowy drogi włożyła Gmina Mały Płock. Na obecnym etapie wykonywane są prace wykorytowania i wyrównania drogi, a następnie jej zagęszczenia żwirem.

GALERIA

 

Register to read more...