Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640 B ul. Kolejowa w Kolnie

W ramach zawartej umowy zostanie wykonany odcinek drogi o długości 846 mb. Zakres prac został określony zgodnie z ogłoszonym przetargiem, który będzie obejmował m.in.: nawierzchnie ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, warstwę wyrównawczą o gr. 4 cm, nawierzchnie zjazdów i zatok z kostki brukowej betonowej kolor o gr. 8 cm, nawierzchnie chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm, kanały z rur PVC o śr. zewn. 500 mm – 750,00 m, kanały z rur PVC o śr. zewn. 315 mm – 143,00 m, kanały z rur PVC o śr. zewn. 200 mm – 226,00 m, studzienki ściekowe uliczne o śr. 500 mm – 26,00 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 21,00 szt.

GALERIA

Register to read more...