„Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego” został przygotowany w celu przybliżenia obecnie obowiązujących rozwiązań dotyczących możliwości, zasad i warunków zamawiania produktów rolnictwa ekologicznego w ramach realizowanych zamówień publicznych.

 

Materiał przeznaczony jest zarówno dla przedstawicieli administracji rządowej jak i samorządowej. Przewodnik ma również na celu dostarczenie wiedzy potencjalnym zamawiającym, odnośnie sposobów rozpoznawania produktów ekologicznych i szczegółowych rozwiązań w zakresie znakowania, zasad wykorzystania nazwy „ekologiczny”, „biologiczny” i „organiczny”, a także sposobów i możliwości weryfikacji certyfikatów dla tych produktów.

 

Wykorzystanie żywności ekologicznej w ramach zamówień publicznych jest jedną z metod realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze społecznym, klimatycznym oraz rolniczym. Produkcja ekologiczna jest najbardziej prośrodowiskowa metodą produkcji rolnej.

 

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( 114,78 KB )