Jednogłośnie Zarząd Powiatu Kolneńskiego otrzymał dzisiaj absolutorium. Radni pozytywnie ocenili tym samym pracę Zarządu. Przed głosowaniem Starosta Kolneński, Tadeusz Klama poinformował o pracy Zarządu w okresie od poprzedniego głosowania absolutoryjnego. Mówił między innymi o inwestycjach, które mają się niedługo rozpocząć.

 “Mamy wyniki drugiej edycji Polskiego Ładu, w której przyznano nam pieniądze na dwie drogi. To kontynuacja modernizacji drogi na Jurzec, drogi w Gminie Kolno Żebry -  Okurowo - Brzózki. W poniedziałek podpiszę umowę z wykonawcą na przebudowę przychodni przy ulicy Milewskiego. Czekamy na rozstrzygnięcie z Polskiego Ładu odnośnie dofinansowania dla terenów poPGRowskich. Składany był wniosek na drogi w obrębie Lachowa i Grabowa. Myślę że w tym miesiącu taka decyzja zapadnie.

 Chcę także w imieniu Zarządu i myślę że państwa Radnych serdecznie podziękować naszym posłowi, Kazimierzowi Gwiazdowskiemu, który od początku tej kadencji naprawdę lobbuje i bardzo nam pomaga. Trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj rzeczywistość bez jego wsparcia.” - mówił podczas sesji Tadeusz Klama.

 

Poseł Kazimierz Gwiazdowski podkreślał dobrą współpracę lokalnego samorządu z rządem przy pozyskiwaniu pieniędzy i realizowaniu inwestycji. 

 “Sprawy samorządu są mi bardzo bliskie ze względu na tom że byłem też wójtem. Dlatego sprawami samorządów interesuje się od początku lat 90-tych. W tej chwili jestem posłem Rzeczypospolitej Polskiej i tam gdzie jest możliwe to staram się przede wszystkim współpracować z samorządami. Bo uważam, że to jest najważniejsze, nie patrząc na opcje polityczne, staram się z każdym współpracować, z każdym samorządowcem, który chce coś dobrego zrobić dla lokalnej społeczności. Widzę, że ta współpraca rządu i samorządu jest dobra i myślę, że ona będzie się w przyszłości dobrze układać. Przede wszystkim chciałbym pogratulować Zarządowi i Radzie i życzyć, żebyście podjęli właściwą decyzję i udzielili absolutorium, bo Zarząd na to zasługuje. Naprawdę dobrze tutaj się dzieje w Powiecie Kolneńskim i wiele inwestycji jest realizowanych.” - mówił podczas sesji Kazimierz Gwiazdowski.

 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15.