Przedsiębiorcy i osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą mogą liczyć na większe wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy. Podczas ostatniego posiedzenia Powiatowej Rynku Pracy jej członkowie zdecydowali zwiększyć dofinansowania na te cele - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

“Zostały nam środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, również na staże i roboty publiczne. I tymi pieniędzmi chcemy się podzielić, i wykorzystać je jeszcze w tym roku. Sytuacja jest trudna, wielu ludzi szuka pracy i myślę, że te środki mogą pomóc. Chcemy zwiększyć wysokość wsparcia na założenie działalności gospodarczej z 24 do 30 tysięcy złotych.” - mówił Tadeusz Klama.

 

Jak mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, Dorota Konopka, na dofinansowanie mogą liczyć osoby poszukujące pracy i przedsiębiorcy. 

 

“Rada zaakceptowała zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia. W tym roku mamy jeszcze do wykorzystania około półtora miliona złotych. W związku z czym została zwiększona refundacja kosztów w ramach robót publicznych oraz bonu na zasiedlenie. Zapraszamy osoby bezrobotne, które mają możliwość podjęcia pracy poza miejscem stałego zamieszkania w odległości co najmniej 80 km, o składanie wniosków. A zainteresowani zarejestrowaniem działalności gospodarczej mogą ubiegać się o dotacje w wysokości 30 tysięcy złotych. O taką samą kwotę mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić pracownika, są to fundusze na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.” - mówiła Dorota Konopka.

 

Na terenie Powiatu Kolneńskiego jest teraz zarejestrowanych 2128 osób bezrobotnych.