To nie likwidacja placówki - tylko zmiana nazwy i organu prowadzącego. W miejsce likwidowanej bursy powstanie internat. Nie będzie nim zarządzał powiat, tylko Liceum Ogólnokształcące. Taką decyzję podjęli podczas dzisiejszej sesji powiatowi radni. Zmiana przyniesie oszczędności, ale nie będzie miała wpływu na warunki dla uczniów - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

“Nie likwidujemy placówki. Uczniowie, którzy teraz mieszkają w bursie, dalej będą mogli mieszkać w tym samym miejscu. Zmienia się nazwa - nie będzie to już bursa, tylko internat. Placówką nie będzie zarządzał Powiat, tylko Liceum Ogólnokształcące. Dzięki temu funkcjonowanie placówki będzie tańsze. Według naszych szacunków zmiana przyniesie 30 tysięcy złotych rocznie oszczędności.” - mówi Tadeusz Klama.

 

Z formalnego punktu widzenia Powiat musi zlikwidować bursę, żeby Liceum mogło zorganizować internat. Dlatego Radni zajęli się sprawą już teraz, bo zgodnie z przepisami decyzja o likwidacji takiej placówki musi zapaść minimum pół roku przed jej zamknięciem. Zgodnie z tym Bursa będzie zlikwidowana z dniem 30 czerwca 2023. Od 1 lipca 2023 zostanie zorganizowany Internat. 

 

Obecnie, w Bursie mieszka 11 uczniów.