Żaden z oddziałów Szpitala Ogólnego w Kolnie nie będzie w najbliższym czasie zawieszony. Taką decyzję podjął Zarząd Powiatu Kolneńskiego po zapoznaniu się z aktualną sytuacją placówki. - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

“Sytuacja Szpitala nie jest łatwa ze względu na ciągle rosnące koszty funkcjonowania placówki, które wynikają, między innymi z gwałtownie rosnących cen energii i ogrzewania. Na kondycję finansową mają też wpływ decyzje podejmowane centralnie, które określają, na przykład, wysokość wynagrodzeń. Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy Szpitala powinni zarabiać więcej, ale za decyzjami centralnymi do samorządów i szpitali nie idą pieniądze. Musimy radzić sobie w ramach już istniejących budżetów. Ale cały czas szukamy dodatkowych pieniędzy, a dyrekcja szpitala stara się tak optymalizować pracę, żeby zapewnić sprawne działanie placówki. A co za tym idzie bezpieczeństwo naszych mieszkańców i odpowiednią opiekę medyczną. Dlatego mogę zapewnić, że żaden z oddziałów Szpitala Ogólnego w Kolnie nie będzie w najbliższym czasie zamknięty. Taką decyzję podjął Zarząd Powiatu Kolneńskiego po zapoznaniu się z aktualną sytuacją placówki ” - mówi Tadeusz Klama.

 

Dyrektor Szpitala cały czas podejmuje działania, które mają na celu utrzymanie wszystkich zakresów udzielanych świadczeń medycznych. To między innymi lepsze planowanie grafików, tak żeby efektywniej wykorzystać pracę zatrudnionych w Szpitalu osób - mówi Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie, Krystyna Dobrołowicz.

 

“Pracownicy są lepiej wykorzystywani godzinowo. Dlatego, że jest to mały szpital, to jest mniej pacjentów niż w dużych szpitalach. I w ten sposób to organizujemy, żeby dostosować normy do ilości łóżek w szpitalu i liczby pacjentów. To jest na dzisiaj rozwiązanie, które pozwala funkcjonować w tym zakresie, w którym mamy podpisane umowy. Nie planujemy niczego ograniczać, bądź też likwidować. Myślę, że w tej chwili atmosfera już jest w miarę spokojna i przede wszystkim załoga musi to zrozumieć, że teraz mamy płacone od ilości wykonanych usług, a nie od liczby zatrudnionych ludzi.” - mówi Krystyna Dobrołowicz.

 

Sytuacja finansowa Szpitala nadal nie jest łatwa, jednak jest pod stałą kontrolą i nie destabilizuje działalności medycznej. Pojawiają się też nowe rozwiązania w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze strony NFZ. Ministerstwo Zdrowia pracuje również nad rozwiązaniami systemowymi, które mają zabezpieczyć działalność szpitali w Polsce. Z uwagi na fakt, że trudna sytuacja dotyczy zdecydowanej większości szpitali powiatowych, takie rozwiązania powinny pojawić się już niedługo i pozwolić na ustabilizowanie sytuacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.

 

Od 2018 roku do teraz, łącznie z pracami, które są realizowane, czyli budową lądowiska i remontem przychodni w Szpital zainwestowano blisko 30 milionów złotych.