Zagrożenia wynikające z nadchodzącej zimy były jednym z tematów posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kolneńskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele służb dbający o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu. 

 

Przekazali Staroście, Tadeuszowi Klamie, bieżące informacje z zakresu swojego działania, a dotyczące aktualnej sytuacji w Powiecie. Dotyczyły porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony przeciwpożarowej i stanu sanitarnego. 

 

Poruszany był także problem dotyczący opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia, samotnymi czy starszymi, a także bezdomnymi w związku z nadchodzącą zimą. Uczestnicy spotkania rozmawiali o możliwych działaniach i formach ewentualnej pomocy dla tych osób. 

 

Omawiano także sprawy związane z wojną za naszą wschodnią granicą i sytuacją obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie Powiatu. 

 

Jak podkreślali uczestnicy posiedzenia, w Powiecie jest bezpiecznie, a zwołanie Komisji jest rutynową czynnością, która wynika z obowiązującej Ustawy o Samorządzie Powiatowym.