Prawie pięciokilometrowy odcinek drogi między miejscowościami Kozioł i Łacha w powiecie kolneńskim został zmodernizowany. Dzisiaj oficjalnie oddano go do użytku. Jak mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama, to kolejna drogowa inwestycja zrealizowana w tym roku.

“Droga Czerwone - Kozioł - Łacha to najdłuższa droga powiatowa na terenie Powiatu Kolneńskiego. Co roku na tej drodze remontujemy kolejne odcinki. Rok temu wykonaliśmy remont na terenie miejscowości Cieloszka, w tym roku oddajemy bardzo długi odcinek na wysokości miejscowości Kozioł i Łacha, prawie 5 kilometrów i planujemy już kolejne remonty na tej drodze.” - mówi Tadeusz Klama.

 

Po zakończeniu prac na tym odcinku jest nowa nawierzchnia, uporządkowany jest także pas drogowy, mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, Grzegorz Kulągowski. 

“Remont drogi polegał na wykonaniu nakładki asfaltowej o szerokości 5 metrów po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą bitumiczną. Pas drogowy został oczyszczony z krzaków i zarośli, a pobocza wyregulowane i uzupełnione. Zjazdy na przyległe do pasa drogowego działki zostały wzmocnione i dodatkowo oczyszczono i wyprofilowano istniejące przydrożne rowy.” - mówił Grzegorz Kulągowski.

 

Realizacja inwestycji była możliwa, między innymi dzięki dofinansowaniu, które Powiat otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego - mówił Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Marek Olbryś.

“Dotacja w wysokości 900 tysięcy złotych pochodziła z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Władze Starostwa, Powiatu Kolneńskiemu, dzięki tym pieniądzom mogły wykonać tą inwestycję, która usprawni połączenie między miejscowościami Kozioł i Łacha, ale też innych miejscowości. Bo ta droga jest skomunikowana z drogą wojewódzką i krajową ” - mówił Marek Olbryś.

 

Do tej pory droga wymagała częstych napraw, teraz ma w końcu nową nawierzchnię - mówił Wicestarosta Kolneński, Karol Pieloszczyk. 

“Był to remont bardzo długo oczekiwany przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Droga była bardzo zniszczona, ciągle wymagała remontów cząstkowych. Teraz nie będzie już takiej potrzeby, bo można pojechać po równej nawierzchni sprawnie i bezpiecznie.” - mówił Karol Pieloszczyk.

 

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dobrej współpracy samorządów różnego szczebla - mówili obecni podczas symbolicznego otwarcia goście.

“To pokazanie tego jak dobrze funkcjonuje współpraca pomiędzy Sejmikiem, Zarządem Województwa Podlaskiego, a Powiatem Kolneńskim i pozostałymi Gminami. Bo to właśnie dzięki tej współpracy udaje nam się wspólnie realizować szereg naprawdę dużych inwestycji.” - mówił Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Adam Wojciech Sekściński.

 

“Ta droga jest niezwykle ważna, bo łączy dwie gminy i też dojazd dla mieszkańców będzie bardziej bezpieczny, bo będą jechali po lepszej drodze. To ważne dla mieszkańców nie tylko miejscowości Łacha, ale także innych miejscowości, bo usprawni dojazd do Kolna. Dobrze władze Powiatu podjęły decyzję o tym, żeby drogę zmodernizować.” - mówił Poseł, Kazimierz Gwiazdowski

 

Na fragmencie ułożono też chodnik. Cała inwestycja drogowa na odcinku blisko 5 kilometrów kosztowała 3.283.030,37 zł. W tym 900 tys. uzyskano w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego.