Kolneńscy harcerze z Hufca ZHP im. Jana Bytnara „Rudego” przynieśli  Betlejemskie Światło Pokoju do Starostwa Powiatowego w Kolnie. 

 

To ogień, który przywędrował do nas z Betlejem, z groty Narodzenia Pańskiego, gdzie płonie wieczny ogień – powiedziała Komendantka Hufca ZHP Kolno, Harcmistrz Martyna Fankulewska.

 

“Jest przekazywany przez skautów przez całą Europę, przez cały Świat. Staramy się, żeby dotarł do jak największej liczby osób, aby zagościł na każdym wigilijnym stole, żeby właśnie taki symbol tego płomienia rozprzestrzeniał się i wypełniał nasze serca.” - mówiła Harcmistrz Martyna Fankulewska.

 

 

Płomień przekazany przez harcerzy przyjął Starosta Powiatu Kolneńskiego, Tadeusz Klama i Wicestarosta, Karol Pieloszczyk. Płomień został umieszczony w dostępnym miejscu, aby każdy mógł zanieść to światło do swojego domu. 

 

“Światełko pokoju przynoszą nam harcerze, żeby w nasze serca i w nasze życie wnieść dużo ciepła i świątecznej radości. Życzę wszystkim, żeby to światło płonęło w naszych sercach jak najdłużej, w tym nowym, 2023 roku” – powiedział Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

  

 

«Światło dla Ciebie» – tak brzmi tegoroczne przesłanie. Powtarzają je harcerze przekazując kolejnym osobom i instytucjom świece zapalone od ognia z Groty Betlejemskiej. To symbol pokoju i nadziei.