W 1919 roku Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, podpisał Dekret o organizacji "Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami". Na mocy uchwały Sejmu z 2010 roku, jest to Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

Pod nazwą “Publiczne Służby Zatrudnienia” pracują przede wszystkim urzędy i instytucje, które są odpowiedzialne za wsparcie i obsługę osób bezrobotnych. Pomagają w znalezieniu pracy, ale służą też wsparciem przy rozwijaniu i zdobywaniu nowych kompetencji i umiejętności. Wszystko po to, żeby dostosować je do potrzeb rynku pracy i ułatwić znalezienie pracy.

 

“Dzięki  funkcjonowaniu, np.: Powiatowego Urzędu Pracy, osoby, które nie mogą znaleźć zatrudnienia mogą liczyć na wsparcie. Na udział w kursach i szkoleniach, które są finansowane z różnych programów, ale także na pośrednictwo w kontaktach między potencjalnym pracodawcą i pracownikiem. Bardzo dziękuje wszystkim Pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia za ich dotychczasową pracę i życzę samych sukcesów w wypełnianiu codziennych obowiązków.” - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie dysponuje 9,8 miliona złotych na wsparcie osób bezrobotnych i firm, które chcą takie osoby zatrudnić.