14 kwietnia to symboliczna data upamiętniająca rocznicę Chrztu Polski z 966 roku. Data ta jest też często uważana za początek Państwa Polskiego. Nasz kraj stał się wtedy częścią zachodniej i europejskiej cywilizacji.

 

Chrystianizacja Polski miała miejsce w X wieku, kiedy to książę Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu, co przyczyniło się do zjednoczenia ziem polskich i utworzenia silnego państwa. Był to ważny moment, który zapoczątkował wiele zmian politycznych, kulturowych i religijnych. Wraz z chrztem Polska przyjęła nowe wartości, kulturę i zasady rządzenia.

 

Rocznica Chrztu Polski przypomina nam o naszej historii i dziedzictwie, które jest bardzo ważne dla naszej kultury i narodu. To święto daje nam okazję do refleksji i przypomnienia sobie o ważnych wartościach, takich jak jedność, tolerancja i wzajemny szacunek.

 

14 kwietnia jest Narodowym Świętem Chrztu Polski od 2019 roku, kiedy to 22 lutego, Sejm RP przyjął ustawę o treści: „W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski”.