To będzie duże ułatwienie dla osób jadących z Kolna do Białegostoku. Dzięki tej inwestycji będzie można pojechać prostszą drogą z pominięciem Łomży. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Kolnie podpisano umowę na II etap modernizacji drogi z Jurca Włościańskiego do granicy Powiatu Kolneńskiego. Jak mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama, to będzie gruntowna przebudowa drogi, a w efekcie duże ułatwienie dla mieszkańców. 

 

“Kończymy inwestycje rozpoczęte w ubiegłym roku. Podpisaliśmy dzisiaj umowę na realizację drugiego etapu przebudowy drogi od miejscowości Jurzec Włościański do granicy Powiatu. To bardzo ważny odcinek drogi łączący Stawiski z drogą krajową w kierunku na Białystok. Ta droga była w fatalnym stanie, ale postanowiliśmy przebudować ją kompleksowo, dlatego to nie jest remont, ale modernizacja. Ta inwestycja jest też ważna dlatego, że z Kolna nie trzeba będzie jechać do Białegostoku przez Łomżę, a będzie można prościej, przez Stawiski, drogą dobrej jakości.” - mówił Tadeusz Klama.

 

Po zakończeniu prac droga będzie miała szerszą nawierzchnię, będzie także przebudowana infrastruktura drogowa - mówił podczas podpisania umowy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Grzegorz Kulągowski.

 

“W ramach realizacji tego zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6 metrów, powstaną chodniki, zostanie również wykonana nowa kanalizacja deszczowa, która będzie odprowadzała wodę z pasa drogowego do istniejącego cieku. Powstanie również nowa organizacja ruchu, czyli nowe oznakowanie pionowe i poziome.” - mówił Grzegorz Kulągowski.

 

Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. Będzie kosztowała 12 442 871,12 zł, z czego 8 075 000 zł pochodzi z funduszu Polski Ład. Droga będzie gotowa do 30 listopada 2023 roku.

 

Także dzisiaj w Starostwie podpisano umowę na remonty czterech odcinków dróg w gminie Kolno za kwotę 5 774 117,21 zł. Inwestycja jest dofinansowana kwotą 5 milionów złotych z funduszu Polski Ład.