Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców biologicznych.

 

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki nad dzieckiem, sprawowana do momentu rozwiązania przez rodziców biologicznych sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Rodziny, które podejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pełne wsparcie instytucji oraz pomoc pieniężną na jego utrzymanie.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawioną przez psychologa;

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

 

Jeśli mieszkasz na terenie powiatu kolneńskiego i chcesz zostać rodziną zastępczą

zgłoś się do nas!

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 69 D

18- 500 Kolno

 

tel.  86 278 13 34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprkolno.pl