1 września odbyła się 47. Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego. W związku z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej obrady rozpoczęły się od zachowania minuty ciszy.

 

Następnie powołano nową Radną w skład Radnej Rady Powiatu Kolneńskiego na podstawie odczytanej decyzji komisarza wyborczego. Mandat otrzymała Pani Grażyna Anna Kamionowska oraz złożyła ślubowanie.

 

Merytoryczną część spotkania rozpoczęło wygłoszone przez Starostę Kolneńskiego Tadeusza Klama sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. W tym czasie Zarząd:

- wyraził zgodę na udzielenie dotacji w kwocie około 360 tys. zł na zaprojektowanie i wykonanie łazienek w budynku Przychodni przy ulicy Milewskiego w Kolnie. Obecnie trwają prace przy budowie dwóch klatek w środku tego obiektu. Prace nad łazienkami mają zostać zakończone jeszcze w tym roku.

- zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na „Remont drogi powiatowej Nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman-Ksebki” na odcinku 2,5 km.

- zwrócił się w wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o udzielenie dotacji z rezerwy ogólnej państwa na dofinansowanie inwestycji „Pracownia Rezonansu Magnetycznego w kwocie 4,4 mln zł przy udziale własnym 1,1 mln zł.

- wytypował i złożył wnioski o dofinansowanie inwestycji:

1) W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024:

- przebudowę drogi Nr 1884B w miejscowości Kozioł 0,6 km (od skrzyżowania  do hotelu)

- remont drogi Nr 1883B na odcinku Rybnica – Łacha 2km           

- remont drogi Nr 1821B ulica Polowa obręb Stawiski – 1km

 

2) W ramach VI edycji Rządowego Funduszu Polski Ład PGR-y:

- modernizację drogi Nr 1869B Milewo-Lachowo-Gromadzyn, droga Wincenta – Górskie – Lachowo i drogę Nr 1872B w miejscowości Marki w gminie Grabowo.

 

3) W ramach VII edycji Rządowego Funduszu Polski ład „ Program Inwestycji Strategicznych złożono 3 wnioski o:

- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1880B ul. M. Konopnickiej w Kolnie – etap II,

- rozbudowę hali sportowej i przebudowy Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie,

- budowę instalacji OZE – fotowoltaika dla powiatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolneńskiego.

 

Z powodu przyznania przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pomocy finansowej w formie dotacji w Budżet Powiatu przychody te przeznaczono na zadania:

- ,,Remont drogi powiatowej Nr 1868B na odcinku Andrychy-Chełchy w km od 6+440 do 7+550” w kwocie 549.019,74 zł,

- ,,Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman-Ksebki w km od 20+540 do 22-990” w kwocie 1.334.479,22 zł,

- ,,Remont drogi powiatowej nr 1831B w obrębie m. Rostki w km. od 2+980 do 4+080” w kwocie 487.384,08

 

Powiat uzyskał także dotację ze środków  PFRON w kwocie 165 tys. zł. na wykonanie zadania „Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa powiatowego w Kolnie.

 

Budżet powiatu uzyskał również 3,4 mln zł. z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Z powodu zmian wprowadzonych w Budżecie zwiększono  dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych  o około 1,3 mln zł. W tym 1,1 mln zł będzie przekazane na doposażenie Szpitala Ogólnego w Kolnie w rezonans magnetyczny i 184,5 tys. zł. na zaprojektowanie i wykonanie łazienek w budynku Przychodni w kolnie przy ulicy Milewskiego.

 

Poprzez wprowadzone zmiany w budżecie zmniejszono deficyt powiatu z 10 mln zł. do 3 mln zł.

 

Oprócz planowanych inwestycji zakończono zadanie budowy lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Ogólnym w Kolnie. Obecnie korzystają już z niego pierwsi pacjenci.