Wspólne uczestnictwo w czytaniu i oglądaniu fragmentów inscenizacji „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej było przyłączeniem się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej w 2012 roku.

 

W tym roku miała miejsce 12 odsłona tej akcji. Jej organizatorem był Starosta Kolneński, Burmistrz Miasta Kolno, Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie oraz Zespół Szkół Technicznych w Kolnie. Uczestnicy wspólnego czytania zgromadzili się przed budynkiem Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, gdzie fragmenty powieści były czytane oraz inscenizowane.

 

Wśród uczestników był także Starosta Kolneński Tadeusz Klama i Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk. Starosta wyraził swoje zadowolenie z możliwości uczestnictwa w tej akcji podkreślając, że stwarza ona duże szanse dla krzewienia czytelnictwa.

„Pogoda dopisuje, jak również wszyscy zaproszeni przybyli goście. W takim doborowym towarzystwie czytać tę powieść to wyjątkowa chwila. Cieszę się, że w Powiecie Kolneńskim uczestniczymy w Narodowym Czytaniu. Myślę, że warto czytać.

Skupiamy się wszyscy bardziej na Internecie, środkach masowego przekazu, a do książki zaglądamy rzadziej. Takie akcje jak ta są szansą, aby zainteresować i pobudzić czytelnictwo.” – powiedział Tadeusz Klama

 

O wyjątkowości czytanej powieści mówiła Dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie Bożena Kowalewska.

„Nad Niemnem to szczególna powieść, wielowątkowa i napisana bardzo bogatym językiem. Porusza tematy: patriotyczny, sprzeczności pokoleniowej i miłosny.

Autorka była bardzo dobrze przygotowana do napisaniem powieści. Jesteśmy onieśmieleni bogactwem postaci i krajobrazów.” – powiedziała Bożena Kowalewska.

 

Tradycyjnie już na Narodowym Czytaniu gośćmi honorowymi byli prof. dr hab. Adam Łukaszewicz oraz dr Ewa Marczak Łukaszewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor podzielił się ze wszystkimi bogatą wiedzą na temat pisarki oraz jej powieści.

„Ogromnie się cieszę, że mogę na zaproszenie miejscowych władz i organów kultury uczestniczyć w tym czytaniu. Kolno od wielu lat jest dla mnie miejscem bardzo bliskim.

Myślę, że temat tego dzisiejszego czytania, przy odpowiednim wyborze fragmentów może wszystkich zainteresować. W ogóle takie akcje jest ta, to znakomita rzecz, bo zachęca do lektury naszej klasyki.” - powiedział Adam Łukaszewicz.

 

Inscenizacje przygotowane zostały przez młodzież szkolną oraz pracowników ośrodków kultury.