Oficjalnie otwarto windę w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie. W uroczystości udział wzięli m.in. Starosta Kolneński Tadeusz Klama i Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk oraz zaproszeni goście.

 

Starosta Kolneński Tadeusz Klama podkreślił, że otwarcie windy jest kolejnym etapem usuwania barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej powiatu.

"Poprzez realizację tego projektu dostosowano budynek urzędu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i poprawiono dostępność do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kolnie.

Windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami są jeszcze w innych obiektach. W Zespole Szkół Technicznych, w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Liceum Ogólnokształcącym i w Przychodni Zdrowia przy ulicy Stanisława Milewskiego.

W najbliższym czasie planujemy zmodernizować jeszcze dwa obiekty jednopiętrowe. Myślę o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Chcemy znosić bariery architektoniczne poprzez zastosowanie małych ‘wind-platform’.” – powiedział Tadeusz Klama.

 

O znaczeniu windy dla ludzi mających trudności w poruszaniu się mówiła także Pani Monika Bazydło mieszkanka Powiatu Kolneńskiego korzystająca z wózka inwalidzkiego.

„Tutaj do urzędu mogłam dotrzeć tylko na parter i nie mogłam przejść na inne piętra, ponieważ było to dla mnie zbyt trudne. Musiałabym mieć kilka osób do pomocy.

Cieszę się i dziękuję za to, że ludzie coraz częściej myślą o innych ludziach, którzy mają pewne ograniczenia, jak osoby starsze, kobiety z dziećmi, czy osoby na wózkach.” – powiedziała Monika Bazydło.

 

W ramach projektu wybudowano szyb windowy i zamontowano dźwig osobowy o napędzie elektrycznym linowym. Winda przeznaczona jest dla 8 osób oraz przystosowana została do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. Można z niej korzystać z poziomu parkingu. Wymiary windy umożliwiają przemieszczanie się na kondygnacje budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Oznacza to możliwość dostępu do wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego, co znacznie zwiększa dostępność Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dodatkowo na parterze budynku została zamontowana platforma transportowa dla wózków inwalidzkich. Umożliwia ona przemieszczanie się wózkiem po korytarzu, na którym znajdują się trzy stopnie schodów.

 

Zadanie pn. „Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie” zrealizował Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie. Wartość inwestycji wyniosła 634 613,97 zł, w tym kwotę 165 000,00 zł dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.