Nie jesteśmy już tylko podawaczami książek, ale również menadżerami kultury. Mówiła podczas III Konferencji Bibliotekarzy z Powiatu Kolneńskiego dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej, Marta Uliszewska. W tegorocznym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele siedmiu bibliotek. A hasłem konferencji było: “Wszystkie Twarze Bibliotek”

 

“Jest to dla nas doskonała okazja do poznania się, do wymiany doświadczeń, rozwoju, inspirowania się. Ponieważ nasz zawód wymaga od nas ciągłego dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności.

Nie jesteśmy już tylko podawaczami książek, ale również menadżerami kultury. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na czwartej konferencji w równie miłej atmosferze co dziś.“ - mówiła Marta Uliszewska.

 

Gościem konferencji była także Joanna Trusiuk z Książnicy Podlaskiej. Jak podkreślała, takie spotkania są bardzo ważne dla bibliotekarzy. 

 

“Cieszymy się, jako Książnica, że takie spotkanie jest organizowane. Że odbywa się ta konferencja, która pozwoli bibliotekarzom z Powiatu Kolneńskiego na wymianę doświadczeń, pomysłów, dzielenie się własnymi projektami, które przyczynią się też do rozwoju czytelnictwa, o które wszyscy walczymy. Tak jak o zachęcenie dzieci, młodzieży i środowiska lokalnego do korzystania z oferty bibliotek. Także, jako Książnica, bardzo dobrze oceniamy pomysł utworzenia tej Biblioteki Powiatowej, która wzbogaci sieć bibliotek publicznych na terenie województwa podlaskiego. Będzie wspierać pomocą merytoryczną biblioteki publiczne działające na terenie Powiatu, jak również współpracować z Książnicą Podlaską.” - mówiła Joanna Trusiuk.

 

Dzisiejsze spotkanie to już trzecia konferencja organizowana dla bibliotekarzy z Powiatu Kolneńskiego. To okazja do wymiany doświadczeń, ale także wzajemnego poznania się. A także docenienia wyjątkowej pracy bibliotekarzy - mówił Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

 ”Bardzo się cieszę, że ta konferencja zorganizowana przez Powiat Kolneński odbywa się corocznie. Pierwszy raz w Powiatowej Bibliotece Publicznej, która działa od tego roku. Cieszę się również, że spotkanie wpisało się już na stałe w kalendarz bibliotekarzy i spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać, wymienić doświadczenia, ale też się poznać.

Zawsze doceniałem pracę bibliotekarzy. Bo to już nie tylko wypożyczanie książek, ale również praca społeczna, kulturalna, która inspiruje i uczy młodzież. To widać w każdej gminie, w której panie pracują.” - mówił Tadeusz Klama

 

O tym jak ważna jest praca bibliotekarza mówiła też Teresa Alina Skrodzka, Dyrektor Biblioteki Gminnej w Czerwonem. 

 

“Takie spotkania poświęcone bibliotekarzom wnoszą bardzo dużo w naszą pracę, ponieważ wówczas czujemy się docenieni jako grupa bibliotekarzy. Staramy się pracować na najwyższym poziomie, żeby zadowolić naszych użytkowników, czytelników. I liczę również na to, że przez takie spotkanie biblioteki też będą w odpowiedni sposób wypromowane.” - mówiła Teresa Alina Skrodzka. 

 

Podczas konferencji zaprezentowały się biblioteki z Grabowa, Kolna, Stawisk, Turośli i Małego Płocka i Czerwonego.