To była udana kadencja Rady Społecznej kolneńskiego Szpitala. Tak ostatnie cztery lata pracy podsumowali jej członkowie. W czwartek zebrali się na ostatnie posiedzenie. Zadaniem Rady Społecznej jest, między innymi, doradzanie dyrektorowi, ale także opiniowanie projektów.

 

Jak mówi dyrektor Szpitala, Aneta Długozima, był to czas wielu inwestycji w placówce. Są też plany na kolejne, dzięki którym szpital ma się rozwijać.

 

“Takie spotkania Rady odbywają się cyklicznie i omawiamy na nich bieżące sprawy Szpitala. 

W chwili obecnej Szpital ma plany długoterminowe dotyczące rozwoju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i opieki długoterminowej. W perspektywie najbliższych lat planujemy utworzyć Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Planowane też jest utworzenie Centrum Geriatrycznego. W tej chwili jest plan tworzony na szczeblu województwa, do którego Szpital, wraz z Powiatem, zgłosił swoją gotowość.

Generalnie chcemy rozwijać usługi ambulatoryjne, poradnie specjalistyczne i zwiększyć ilość porad.” - mówi Aneta Długozima.

 

W Radzie Społecznej zasiada siedem osób. To przedstawiciel Wojewody Podlaskiego i osoby wybrane przez Radę Powiatu Kolneńskiego. Jej przewodniczącym jest Starosta, Tadeusz Klama.

 

Jak mówił podczas ostatniego posiedzenia tej kadencji, w ciągu ostatnich lat wiele oddziałów kolneńskiego Szpitala udało się rozbudować czy zmodernizować. 

 

“Kadencja tej Rady niedługo się kończy. Dla Ochrony Zdrowia, dla Szpitala był to czas wyjątkowy. Udało nam się zrobić bardzo dużo. Inwestycję w Ochronę Zdrowia i Szpital to prawie 30 milionów złotych To były środki własne i, w większości, środki, które pochodziły z funduszy zewnętrznych i dofinansowań.

Udało się wyremontować oddziały, wyposażyć je w sprzęt specjalistyczny, wybudować Oddział Psychiatryczny, Izbę Przyjęć wraz podjazdem dla karetek. Mamy również lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Praktycznie wyremontowana jest Przychodnia, chociaż trwają tam jeszcze prace wykończeniowe. 

To wszystko służy poprawie warunków pracy personelu, ale przede wszystkim poprawia jakość leczenia i pobytu Pacjentów w naszym Szpitalu.” - mówił Tadeusz Klama.

 

Kadencja obecnej Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie potrwa do 26 czerwca.