I edycja

 

 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 %

Dofinansowanie: 95%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Galeria

 

2. Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10 %

Dofinansowanie: 90%

Okres realizacji: 2022 - 2023

 

 

3. Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 20 %

Dofinansowanie: 80%

Okres realizacji: 2022 - 2023

 

 

 

 

II edycja

 

 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański - ETAP II

Wartość zadania: 12 442 871,12 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 35,10 %

Dofinansowanie: 8 075 000 zł - 64,90 %

Okres realizacji: 2023

Galeria

 

2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1882B Żebry-Okurowo-Brzózki

Wartość zadania: 7 228 515,78 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 30,83 %

Dofinansowanie: 5 000 000 zł  - 69,17 %

Okres realizacji: 2023

Galeria

 

 

III edycja - PGR

 

1. Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta-Górskie-Lachowo 

 

Wartość zadania: 5.774.117,21 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 13,41 %

Dofinansowanie: 5 000 000 zł - 86,59 %

Okres realizacji: 2023

Galeria

 

VI edycja - PGR

 

1. Modernizacja poprzez remont DP 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz DP 1879B relacji Wincenta-Górskie-Lachowo - ETAP II

 

Wartość zadania: 4.552.616,23 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 12,14 %

Dofinansowanie: 4.000.000 zł - 87,86 %

Okres realizacji: 2024

Galeria